Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

Uznesenia z verejného zasadnutia OZ zo dňa 13.6.2024

Vyvesené: 20.06.2024

Dátum zvesenia: 05.07.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Zápisnica č. 2/2024 z VZ dňa 2.4.2024

Vyvesené: 24.04.2024

Dátum zvesenia: 09.05.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Uznesenia z OZ zo dňa 2.4.2024

Vyvesené: 09.04.2024

Dátum zvesenia: 24.04.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Zápisnica č. 1/2024 z VZ dňa 30.1.2024

Vyvesené: 04.03.2024

Dátum zvesenia: 19.03.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 30.1.2024

Vyvesené: 31.01.2024

Dátum zvesenia: 16.02.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Zápisnica č. 7/2023 zo dňa 14.12.2023

Vyvesené: 18.01.2024

Dátum zvesenia: 02.02.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Uznesenia zo zastupiteľstva zo dňa 14.12.2023

Vyvesené: 19.12.2023

Dátum zvesenia: 03.01.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Zápisnica č. 6/2023 zo dňa 3.10.2023

Vyvesené: 20.10.2023

Dátum zvesenia: 04.11.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Uznesenia z verejného zasadnutia OZ dňa 3.10.2023

Vyvesené: 04.10.2023

Dátum zvesenia: 19.10.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.8.2023

Vyvesené: 24.08.2023

Dátum zvesenia: 08.09.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS