• Obecné oznamy
 • Dovoľujeme si Vás informovať, že lehota na zaplatenie poplatkov za komunálny odpad a daní plynie.
  Nezabudnite úhradu zrealizovať včas - buď priamo v hotovosti na obecnom úrade alebo môžete uprednostniť platbu cez účet. Ak sa Vám nedá z nejakého dôvodu dostaviť na OcÚ, môžete nás kontaktovať e-mailom
  na adrese obecnyurad@mikusovce.sk alebo telefonicky na t. č. 042 4464 082.

 • Pozvánka na priateľské futbalové zápasy:   Žiaci našej ZŠ Mikušovce vs. Žiaci ZŠ Nedašov
  Uskutočnia sa 2 zápasy: vo štvrtok o 17.00 h a v piatok tiež o 17.00 h
  Občerstvenie zabezpečené.   
  Príďte povzbudiť a podporiť naše mladé talenty!!!

 • Spoločnosť na triedenie a vývoz odpadov v našej obci – Marius Pedersen, a. s. nás požiadala, aby sme občanov našej obce upozornili, že do nádob a vriec na triedený zber odpadov, ale ani do žiadnych iných nádob na odpad, nepatria horľavé a výbušné látky a predmety, vrátane rôznych tlakových nádob a nádob so zvyškami horľavých látok. Horľavé a výbušné látky a predmety v odpade môžu spôsobiť situáciu všeobecného ohrozenia a následný výbuch alebo požiar môže spôsobiť nielen materiálne škody. ale aj poškodenie zdravia, prípadne aj usmrtenie.

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS