14 °C
704.1 hPa
Základné informácie

Základné informácie

Obec Mikušovce sa rozprestiera v kotline horského pásma Bielych Karpát na oboch stranách Tovarského potoka, smerujúceho zo severozápadu na juhovýchod, necelých 8 km severne od mesta Ilava. Dolina je ohraničená zalesnenými vrchmi. Na východe Čížovým, z juhu Mánovou, pokračujúcou až po majestátnu Chotuč zo západu a zo severu Závlačnou. Najnižšia nadmorská výška chotára je na Nivkách 295 m.n.m. a najvyššia je vrchol Chotuče 794 n.n.m. Intravilán obce má rozlohu 37 ha.

vrch Chotúč


V obci sú dve predajne potravín, hostinec a bar. Ďalej kultúrny dom s kuchyňou, javiskovým pódiom, dvomi zasadačkami, klubovňou a v zadnej časti s dvoma miestnosťami vhodnými na podnikanie v oblasti služieb.

Obchod a krčma v Mikušovciach okolo roku 1930 (autor Miro Toman)


Poštový úrad je tu zriadený od 1.decembra 1988 v kultúrnom dome. PSČ: 018 57.

V roku 1998 bola v obci zriadená telefónna linka približne v polovici obývaných rodinných domov. Mobilný  telefón vlastní približne 90% obyvateľov obce.

Obec je od roku 1948 elektrifikovaná a od roku 1995 plynofikovaná a od roku 2000 je zavedený vodovod. Možnosť pripojenia na internet je od viacerých poskytovateľov.

Lipa pri dolnom obchode a zastávke autobusu

Galéria k článku

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS