12.7 °C
699.5 hPa

Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub

Vyvesené: 22.02.2024

Dátum zvesenia: 29.02.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Návrh na zrušenie trvalého pobytu - František Košík

Vyvesené: 29.01.2024

Dátum zvesenia: 13.02.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Oznámenie o doručení zásielky - Ján Behanec 23.1.2024

Vyvesené: 25.01.2024

Dátum zvesenia: 12.02.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Objednávka - Kurz 1. pomoci

Vyvesené: 25.01.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Objednávka - deratizácia jeseň 2023

Vyvesené: 23.10.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Oznámenie o doručení písomnosti - Ocelík J., dňa 17.10.2023

Vyvesené: 17.10.2023

Dátum zvesenia: 16.11.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS