Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad

Hnedé nádoby na olej sa nachádzajú pri KD, potraviny na hornom konci, bytovky č. 170 a 171

  • PATRÍ
  • len kuchynský olej v uzatvorených plastových nádobách
  • NEPATRÍ
  • motorový olej
  • masť
  • iný komunálny odpad
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS