Triedený zber komunálneho odpadu v našej obci

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

 • PATRÍ
 • PET fľaše od nápojov sirupov, jedlých olejov
 • obaly z drogérie a kozmetiky, zo zeleniny
 • vákuové obaly z potravín
 • fólie číre a farebné
 • igelitové obaly
 • mikrotén a pod
 • NEPATRÍ
 • znečistené obaly so zvyškami potravín
 • obaly z nebezpečných látok, farieb, riedidiel, chemikálií, motorových olejov
 • linoleum
 • guma
 • bazény
 • tvrdený plast
 • vedrá
 • bedne
 • kanistre
 • polystyrén
© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS