Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad
 • PATRÍ
 • obaly znečistené potravinami
 • keramika
 • zrkadlá
 • auto sklo
 • celofán
 • kovové a plastové súčiastky
 • plienky
 • guma
 • molitan
 • polystyrén
 • obuv
 • plastové rámy z okien
 • sklobetón
 • drôtené sklo
 • voskový papier
 • obaly zo sladkostí
 • NEPATRÍ
 • nebezpečné odpady
 • stavebný odpad
 • BIO odpad
 • plasty
 • kovy
 • papier
 • oleje
 • elektro
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS