Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad
 • PATRÍ
 • všetok záhradný odpad (tráva, lístie, drevená štiepka, seno, slama, ...)
 • vychladnutý popol z dreva
 • káva
 • čajové vrecúška
 • šupky z ovocia a zeleniny
 • škrupiny z vajec a orechov
 • trus z bylinožravých zvierat
 • papierové vreckovky
 • zvyšky varených jedál (v malom množstve)
 • NEPATRÍ
 • psie a mačacie výkaly (nesmú ísť do kompostu)
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS