Obec Mikušovce bola založená asi v polovici 12.storočia. Jej meno sa spomína až v 13. storočí, a to v súvislosti s dejinami Vršateckého hradu, keď cisár daroval túto obec kastelánovi Vršateckého hradu Ondrejovi Budjačovi – za jeho vernosť svojmu pánovi, túto vernosť preukázal nasledovne:

Ondrej Budjač si v tureckom zajatí odťal vlastnú nohu, tým zachránil svojho pána, lebo boli spolu zviazaní, a tak pánovi umožnil útek z tureckého zajatia. Ako pamiatku tejto vernosti si rodina Budjačovcov nechala zhotoviť na razítku svojej kúrie obraz uťatej nohy.

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.