14 °C
704.1 hPa

Ľudová architektúra

Väčšina stavieb v obci bola až do druhej polovice devätnásteho storočia z dreva a nepálenej tehly. Nepálená tehla sa vyrábala z ílovitej zeminy premiešanej s porezanou slamou. Zemina sa od nepamäti až do roku 1933 ťažila v časti Babince.

Hospodárke budovy boli z kameňa. Domy boli nízke, miestnosti 2 - 2,2 m vysoké, s malými jednoduchými oknami. V zime kládli obyvatelia domu do okien, vrecia naplnené machom, aby studený vzduch nevnikal z vonku do izby. Byt pozostával z izby, kuchyne, pitvora (predizby) a komory, ktorá slúžila na uskladňovanie potravín. Dlážku v bytoch nepoznali. Komíny na domoch neboli. Dym z pece unikal pod strechu a šíril sa po povale. Strecha bola pokrytá slamou, ktorá bola presýtená sadzami a dymom, alebo šindľom.

Po prvej svetovej vojne začali pribúdať nové domy. Niektoré boli ešte stavané z nepálenej tehly, stále viac však pribúdalo domov z pálenej tehly s drevenou dlážkou, pokryté boli škridlou, ojedinele šindľom. Maštale a ostatné hospodárske budovy boli aj naďalej z kameňa. Domy neboli väčšinou maľované, niektoré však mali náboženské nápisy na priečelí.

Ďalší, výrazný rozmach v stavebníctve priniesli šesťdesiate roky minulého storočia. Začali sa stavať viacgeneračné domy z pálenej tehly, alebo kvádrov rôzneho zloženia a veľkosti. Domy mali väčšinou štvorcový pôdorys so sedlovou strechou pokrytou škridlou, eternitom alebo plechom. Koncom sedemdesiatich a v osemdesiatich rokoch minulého storočia sa domy na nových uliciach stavali s plochou strechou pokrytou väčšinou plechom. Takéto domy sa však už v súčasnosti nestavajú. Začiatkom dvadsiateho prvého storočia sa v našej obci stavajú väčšinou rozmerovo menšie domy, ktoré majú vhodne využité na bývanie aj podkrovie. Stavajú sa väčšinou z rôznych druhov tvárnic so zatepleným podkrovím a strechou pokrytou väčšinou rôznymi typmi škridle. Takmer 90% rodinných domov je mladších ako päťdesiat rokov. Nájdu sa ešte aj domy staré okolo sto rokov, sú však už neobývané určené na asanáciu.

Okrem rodinných domov sú v obci aj dva šesťbytové domy, ktoré v roku 2010 doplnili ďalšie dva 19- bytové nájomné obecné domy. Medzi najstaršie zachovalé stavby patrí kaplnka so zvonicou postavená s kameňa a pálenej tehly v roku 1906.

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS