Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

Verejná vyhláška - Správa o hodnotení strateg. dokumentu Územného plánu obce Mikušovce + pozvánka na verejné prerokovanie dňa 9.10.2023 o 13,00 h v KD

Vyvesené: 04.10.2023

Dátum zvesenia: 03.11.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Filter podľa tagov

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS