Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

V sobotu 30.9.2023 v čase 7,00-22,00 h sa uskutočnia voľby do NR SR, v našej obci sa budú konať v KD, v malej sále na prízemí. Aby bol volič pripustený k voľbám, je nutné predložiť platný občiansky preukaz. Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete zúčastniť volieb osobne vo volebnej miestnosti, je potrebné sa nahlásiť vopred na obecnom úrade počas úradných hodín alebo v dopoludňajších hodinách v sobotu miestnej komisii. V tomto prípade navštívia členovia komisie s prenosnou volebnou schránkou nahláseného občana. Komisia príde iba k občanom, ktorí sa nemôžu dostaviť k voľbám zo zdravotných dôvodov.

Vyvesené: 25.09.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Filter podľa tagov

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS