Dobrovoľný hasičský zbor

Zakladanie hasičských spolkov sa na Slovensku koncom devätnásteho storočia veľmi rýchlo šírilo. Všetky dovtedy praktizované systémy boja proti požiarom zlyhávali na absencii jeho riadenia. Na likvidácii požiarov v stredoveku bola povinná účasť každého zásahu schopného občana. Požiare drevených stavieb pokrytých slamou alebo šindľom v radovej zástavbe sa vyskytovali často. Oheň sa po nich šíril rýchlo a mnoho krát pri jednom požiari zhorelo viac domov.

Mikušovce zasiahol taký veľký požiar v roku 1891. Zhorelo takmer 90% obce, hlavne pravá strana a Podkoyšovce. Vidiac následky tohto veľkého požiaru o rok neskôr v roku 1892 v obci založili Dobrovoľný hasičský spolok.

V roku 1925 vychádza nový zákon na zakladanie Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). V roku 1926 bola zakúpená výstroj  pre 20 mužov a signálne trúbky.

V roku 1952-1956 členovia DHZ a občania obce svojpomocne vybudovali v akcii „Z“ terajšiu hasičskú zbrojnicu. Na základe iniciatívy pána Antona Mončeka, vtedajšieho predsedu hasičov, za pomoci občanov, najmä robotníkov kameňolomu, ktorý poskytli asi 60 m3 kameňa bolo v roku 1960 vybudované tanečné kolo pod orechom, ktoré slúžilo pre rôzne kultúrne akcie, hlavne v letných mesiacoch, až do roku 2000 kedy bolo obnovené a rozšírené terasou tanečného kola.

Do novej hasičskej zbrojnice (pod orechom) získali v roku 1956 výkonnejšiu motorovú striekačku PPS 8 a staršie motorové vozidlo Tatra 805. Ďalšiu motorovú striekačku PPS 12 zakúpili v roku 1970 a rok predtým boli zakúpené rovnošaty pre 32 hasičov a 4 hasičky. Okresná inšpekcia Považská Bystrica nám v roku 1988 pridelila nové hasičské vozidlo Avia 31 s kompletným vybavením.

DHZ sa každoročne zúčastňoval a i zúčastňuje previerok pripravenosti a rôznych súťaží s družstvami mužov, žien, dorastu a dorasteniek. Žiaci sa zapájali do hry Plameň. Družstvo dievčat a chlapcov viedol až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1996 učiteľ Pavol Sapák. Po ňom krúžok vedie Jozef Meliška s veliteľom Danielom Kopačkom.

Dňa 19. júla 1992 sme si pripomenuli 100 výročie založenia DHZ v obci. Oslava sa začala svätou omšou po ktorej si občania a hostia mohli prezrieť hasičskú techniku, výstavku fotografii a pohárov zo súťaži. Na oslavu boli pozvane DHZ z okolitých obci Červený Kameň, Tuchyňa, Dulov, Pruské, Vršatecké Podhradie, Krivoklát a Bolešov. Po nástupe pozvaných zborov boli prevedené ukážky historickej aj súčasnej techniky.

Členovia DHZ svojej tradícii zostali verný až doteraz. Zabezpečujú požiarne hliadky pri všetkých akciách v obci, organizujú tanečné zábavy, fašiangové sprievody po obci a spolupodieľajú sa na príprave fašiangového programu, od roku 2002 prebrali organizačne tradíciu stavania májov, zdobia vianočný stromček v obci.

Členská základňa DHZ Mikušovce:1966    66 členov z toho 10 žien.2008  106 členov z toho 29 žien.

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS