23 °C
727.2 hPa

Dobrovoľný hasičský zbor

Zakladanie hasičských spolkov sa na Slovensku koncom devätnásteho storočia veľmi rýchlo šírilo. Všetky dovtedy praktizované systémy boja proti požiarom zlyhávali na absencii jeho riadenia. Na likvidácii požiarov v stredoveku bola povinná účasť každého zásahu schopného občana. Požiare drevených stavieb pokrytých slamou alebo šindľom v radovej zástavbe sa vyskytovali často. Oheň sa po nich šíril rýchlo a mnoho krát pri jednom požiari zhorelo viac domov.

Mikušovce zasiahol taký veľký požiar v roku 1891. Zhorelo takmer 90% obce, hlavne pravá strana a Podkoyšovce. Vidiac následky tohto veľkého požiaru o rok neskôr v roku 1892 v obci založili Dobrovoľný hasičský spolok.

V roku 1925 vychádza nový zákon na zakladanie Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ). V roku 1926 bola zakúpená výstroj  pre 20 mužov a signálne trúbky.

V roku 1952-1956 členovia DHZ a občania obce svojpomocne vybudovali v akcii „Z“ terajšiu hasičskú zbrojnicu. Na základe iniciatívy pána Antona Mončeka, vtedajšieho predsedu hasičov, za pomoci občanov, najmä robotníkov kameňolomu, ktorý poskytli asi 60 m3 kameňa bolo v roku 1960 vybudované tanečné kolo pod orechom, ktoré slúžilo pre rôzne kultúrne akcie, hlavne v letných mesiacoch, až do roku 2000 kedy bolo obnovené a rozšírené terasou tanečného kola.

Do novej hasičskej zbrojnice (pod orechom) získali v roku 1956 výkonnejšiu motorovú striekačku PPS 8 a staršie motorové vozidlo Tatra 805. Ďalšiu motorovú striekačku PPS 12 zakúpili v roku 1970 a rok predtým boli zakúpené rovnošaty pre 32 hasičov a 4 hasičky. Okresná inšpekcia Považská Bystrica nám v roku 1988 pridelila nové hasičské vozidlo Avia 31 s kompletným vybavením.

DHZ sa každoročne zúčastňoval a i zúčastňuje previerok pripravenosti a rôznych súťaží s družstvami mužov, žien, dorastu a dorasteniek. Žiaci sa zapájali do hry Plameň. Družstvo dievčat a chlapcov viedol až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1996 učiteľ Pavol Sapák. Po ňom krúžok vedie Jozef Meliška s veliteľom Danielom Kopačkom.

Dňa 19. júla 1992 sme si pripomenuli 100 výročie založenia DHZ v obci. Oslava sa začala svätou omšou po ktorej si občania a hostia mohli prezrieť hasičskú techniku, výstavku fotografii a pohárov zo súťaži. Na oslavu boli pozvane DHZ z okolitých obci Červený Kameň, Tuchyňa, Dulov, Pruské, Vršatecké Podhradie, Krivoklát a Bolešov. Po nástupe pozvaných zborov boli prevedené ukážky historickej aj súčasnej techniky.

Členovia DHZ svojej tradícii zostali verný až doteraz. Zabezpečujú požiarne hliadky pri všetkých akciách v obci, organizujú tanečné zábavy, fašiangové sprievody po obci a spolupodieľajú sa na príprave fašiangového programu, od roku 2002 prebrali organizačne tradíciu stavania májov, zdobia vianočný stromček v obci.

Členská základňa DHZ Mikušovce:1966    66 členov z toho 10 žien.2008  106 členov z toho 29 žien.

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS