• Obecné oznamy
 • Z dôvodu zimnej údržby Vás žiadame, aby ste nenechávali svoje vozidlá odstavené na miestnych komunikáciách a mali ich zaparkované vo svojich dvoroch. Ďakujeme za pochopenie.
 • Na základe zvýšenia cien elektrickej energie a úsporných opatrení bude verejné osvetlenie v obci v čase od 23,00 do 4,30 h vypnuté. Ďakujeme za pochopenie
 • Oznamujeme držiteľom psov, že do 28.2.2023 sú povinní oznámiť na obecnom úrade DAŇOVÚ POVINNOSŤ ZA PSA – nielen vznik, ale aj zánik (ak už psa nemajú). Vznik daňovej povinnosti sa vzťahuje na psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov, platí sa za každého psa samostatne. Každý pes v obci musí byť zaevidovaný a mať pridelený štítok (vybavíte na obecnom úrade).
 • Ak Vy, alebo členovia Vašej v domácnosti žijete/žijú v inej obci z dôvodu štúdia, práce a i., a tam Vám/im vyrubujú POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD, môžete do 28.2.2023 v našej obci požiadať o úľavu z tohto poplatku – a to predložením POTVRDENIA O PLATENÍ POPLATKU V INEJ OBCI. Až na základe tohto potvrdenia Vám/im môže byť poskytnutá úľava a poplatok v našej obci nebude vyrubený. Bližšie informácie získate na obecnom úrade.
 • Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v utorok 20.12.2022 sa v našej obci uskutoční odpisovanie stavov vodomerov pracovníkmi obecného úradu. Zároveň žiadame odberateľov vody, aby dostatočne sprístupnili vodovodné šachty a umožnili bezpečný vstup do šachty. V prípade, že pracovníci nebudú môcť z dôvodu prístupu odpísať stav vody, nájdete si lístok na odpísanie stavu vo svojej schránke a žiadame Vás, aby ste nahlásili stav vodomeru na obecný úrad (odovzdať osobne, vhodiť do schránky OcÚ, zaslať e-mailom alebo cez messenger na FB ).
 • Aktuálne počasie v obci
 • Teplota: -10.9 °C
 • Vlhkosť vzduhu: 84.8 %
 • Tlak vzduhu: 688.1 hPa
 • Úhrn zrážok/12h: 0 mm
 • Graf histórie počasia
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS