• Obecné oznamy
  • S účinnosťou od 1.8.2022 sa menia hodiny pre verejnosť pošty Mikušovce: PO, UT, ŠTV, PIA: 9,00-14,00 h STR: 9,00-11,00 h, 14,00-17,00
  • Zmena času rozvozu pekárenských výrobkov z obecnej pekárne Lysá pod Makytou: – pravidelne každý štvrtok na park. pred KD v zmenenom čase o 15,50 h
  • V rámci triedenia odpadu v našej obci začíname po novom vytrieďovať aj TETRA-PACK(y) - z mlieka, džúsov, smotany, ... Dôležité je ukladať ich do samostatného vreca. Zberať sa budú spolu s plastami.
  • Prosíme občanov, aby nevynášali stavebný odpad do okolia našej obce. Tento odpad môžete odovzdať už v stredu 23.2.2022 na zbernom dvore, nakoľko bude privezený prázdny kontajner.
  • Informácia pre občanov: kontajnery na zber šatstva a textil sú presťahované - nenachádzajú sa už pred KD, ale sú umiestnené na Zbernom dvore (za hasičskou zbrojnicou). Každú STREDU v čase cca od 9.00 do 16.30 h bude možné odovzdať na ZBERNOM DVORE aj ostatné druhy odpadu. O prevádzke Vás budeme ešte podrobnejšie informovať.
© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS