Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

Územný plán obce Dulov - Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Dulov: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-uzemneho-planu-obce-dulov Svoje písomné stanovisko môžete doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia na adresu: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Vyvesené: 03.04.2024

Dátum zvesenia: 18.04.2024

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Filter podľa tagov

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS