Zverejňovanie

Zverejňovanie - povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

Rozpočtové opatrenie č. 5 2023

Vyvesené: 02.02.2024

Dátum zvesenia: 17.02.2024

Zodpovedá: Alena Kolmanová

Rozpočtové opatrenie č 4 2023

Vyvesené: 15.12.2023

Dátum zvesenia: 30.12.2023

Zodpovedá: Alena Kolmanová

© 2024 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS