Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad
 • PATRÍ
 • všetky elektrospotrebiče
 • TV
 • vysávače
 • PC
 • chladničky
 • práčky
 • mikrovlnky
 • varné kanvice a iný elektro odpad
 • NEPATRÍ
 • „vykradnuté“ el. spotrebiče (bez kompresora, motora a pod.)
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS