Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad
  • PATRÍ
  • čisté šatstvo a obuv v pároch vhodné na ďalšie použitie
  • hračky
  • doplnky k oblečeniu
  • bytový textil
  • NEPATRÍ
  • znečistené, roztrhané a inak znehodnotené oblečenie a obuv, hračky a pod.
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS