Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad

Je taký komunálny odpad, ktorého rozmery, alebo množstvo neumožňuje zber do nádob komunálneho odpadu

 • bytové zariadenia a nábytok
 • záhradný nábytok
 • tvrdený plast
 • kanistre a pod

 • PATRÍ
 • uvedené v poznámke vyššie
 • NEPATRÍ
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)
 • stavebný odpad
 • elektrické a elektronické zariadenie
 • pneumatiky
 • azbestové materiály a pod.
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS