Triedenie odpadu

Obec Mikušovce

Triedený zber komunálneho odpadu v obci Mikušovce

ČO PATRÍ a čo NEPATRÍ do triedeného odpadu

Recyklácia

Vyberte druh triedeného odpadu:

plasty papier sklo kovy veľkoobjemový odpad drobný stavebný odpad olej šatstvo elektro odpad nebezpečný odpad bio odpad komunálny odpad
 • PATRÍ
 • sklenené nevratné fľaše z nápojov, jedlých olejov, zaváranín bez zvyškov potravín a kovových a plastových predmetov
 • tabuľové sklo
 • NEPATRÍ
 • porcelán
 • keramika
 • auto sklo
 • zrkadlá
 • tv obrazovky
 • sklo s drôteným výpletom
 • osvetľovacie neónové trubice
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS