Úradná tabuľa

Povinne zverejňované dokumenty, zmluvy, zápisnice, oznamy a iné

OcÚ Mikušovce pozýva svojich občanov na nezabudnuteľný kultúrny zážitok. Poďte spoločne s nami na podujatie ZLATÁ LÝRA do Divadla A. Bagara v Nitre. Predstavenie sa uskutoční 28.6.2023 o 18.30 h. Spoločne sa odvezieme autobusom spred KD Mikušovce v poobedných hodinách, návrat bude v neskorších večerných hodinách. Samozrejmosťou je aj rozchod po meste Nitra. Cena výletu: 35€ (vstupné divadlo, doprava). Kapacita miest je obmedzená, a preto si miesta zarezervujte na OcÚ čím skôr - kontaktovať nás môžete osobne, telefonicky na t. č.: 042 44 64 082 alebo e-mailom na adrese: obecnyurad@mikusovce.sk.

Vyvesené: 18.05.2023

Zodpovedá: Ing. Lenka Gregorová

Filter podľa tagov

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS