Zápisnica č. 8/2022 z VZ OZ zo dňa 13.12.2022

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS