Zápisnica č. 7/2022 z Ustanovujúceho VZ OZ zo dňa 10.11.2022

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS