Zápisnica č. 6/2022 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 4.10.2022

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS