Zápisnica č. 6/2021 z VZ OZ zo dňa 9.12.2021

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS