Zápisnica č. 5/2022 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 22.8.2022

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS