Zápisnica č. 4/2022 z verejného zasadnutia OZ zo dňa 23.6.2022

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS