Zápisnica č. 3/2022 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 5.4.2022

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS