Zápisnica č. 2/2023 z VZ OZ zo dňa 16.2.2023

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS