Zápisnica č. 2/2022 z VZ OZ zo dňa 24.3.2022

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS