Zápisnica č. 1/2022 z VZ OZ zo dňa 3.2.2022

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS