Zápis a uzn. z VZ OZ 31.08.2016

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS