Zápis 3- 2019 z VZ OZ 28.03. 2019

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS