VZN č. 3-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS