Voľby 2022 - Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby
do orgánov samosprávnych krajov 
a určil rovnaký deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie

Ing. Lenka Gregorová
tel.: 042 44 64 082
e-mail: obecnyurad@mikusovce.sk

Ing. Alena Kolmanová
tel.: 042 44 64 082
e-mail: kolmanova.alena@mikusovce.sk

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov miestnej a okrskovej volebnej komisie:
písomne:
 Obecný úrad Mikušovce, Mikušovce 22, 018 57
elektronicky:   obecnyurad@mikusovce.sk

 

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet obyvateľov Obce Mikušovce ku dňu vyhlásenia volieb

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, na základe ustanovenia
§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obec Mikušovce zverejňuje počet obyvateľov ku dňu 17.6.2022:
1040 obyvateľov


Prílohy na stiahnutie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov.pdf 0.14 MB
Voľby do orgánov samosprávy obcí.pdf 0.14 MB
603f2_Rozhodnutie 209-2022 predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf 0.21 MB
© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS