Verejná vyhláška - Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru "Vršatec Pruské"

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS