Uznesenie a zápis z VZ OZ 23.02.2016

© 2022 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS