Správa o hodnotení strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Trenč. kraja....

© 2023 Obec Mikušovce   |   Ochrana osobných údajov   |   Vyhlásenie o prístupnosti   |   Verzia bez štýlu CSS