Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 7. februára 2018 o 16:00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola plnenia uznesení.
  3. Prerokovanie výšky pásiem na nákup potravín do ZŠ s MŠ Mikušovce 16.
  4. Rozpočtové opatrenie č. 4 – úprava rozpočtu obce k 31.12.2017.
  5. Prerokovanie výšky ceny za teplo a teplú vodu na bytových domoch č. 170 a 171.
  6. Informácia o schválení dotácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
  7. Informácia o stratégií MAS Vršatec.
  8. Rôzne.
  9. Diskusia.
  10. Návrh na uznesenie, záver. 

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.