Pozývame Vás na VZ Urbáru Mikušovce, ktoré sa uskutoční  dňa 23.02.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

15.30 – 16.00  Prezentácia

Program:   

 1. Otvorenie VZ
 2. Voľba pracovných komisií
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Správa o činnosti  v roku 2017.
 5. Správa OLH o plnení Plánu lesníckej činnosti za rok 2017 a návrh PLČ na    rok 2018.
 6. Správa o hospodárení a účtovná uzávierka za rok 2017
 7. Správa Dozornej rady
 8. Návrh na vyplatenie podielov vlastníkom lesných pozemkov
 9. Plán činnosti na poľnohospodárskej pôde na rok 2018
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie a záver

                  

V prípade , že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, žiadame Vás o určenie Vášho zástupcu, ktorý sa preukáže pri prezentácii plnou mocou (na stiahnutie tu).

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.