Ochrana lesov pred požiarmi - jar 2017

V rámci zabezpečenia lesov pred požiarmi opakovane pripomíname zákaz vypaľovania trávy, kríkov a pod. Viac informácií, ako aj informácie o prípadných pokutách, nájdete v priloženom liste.

Zobraziť celý článok

Deratizácia 1.4.2017 - 15.5.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje vykonať deratizáciu na území našej obce. Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente.

Zobraziť celý článok

Ponuka práce - RONA a.s.

Rona, a.s. Lednické Rovne príjme pracovníkov do pracovného pomeru na manipulačné práce so sklárskymi výrobkami s možným nástupom ihneď. Záujemci sa môžu prísť osobne informovať na personálne oddelenie Rona, a.s. alebo telefonicky na tel. čísle 042/4601224;225

Zobraziť celý článok

Výberové konanie - hlavný kontrolór

Obec Horovce vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE.

Zobraziť celý článok

Vianočná burza na škole

Základná škola s materskou školou Mikušovce 16,Vás srdečne pozýva na 4. ročník Vianočnej burzy, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2016 od 14.00 hodiny.

Zobraziť celý článok

Postup pri náleze nebezppečnej zásielky

V súvislosti so zvýšeným a opakovaným výskytom doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom na niektoré orgány štátnej správy bolo vydané metodické usmernenie Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o opatreniach civilnej ochrany v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení vo veci doručenia listových zásielok s potenciálne nebezpečným materiálom ...

Zobraziť celý článok