Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Tuchyňa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Tuchyni ... 

Zobraziť celý článok

Výsledky volieb

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie ako aj kompletné výsledky volieb do orgánov TSK nájdete v priloženom dokumente.

Zobraziť celý článok

Pozvánka na divadelné predstavenie

Divadelný súbor HUGO pozýva všetkých na tragikomédiu od Friedricha
Dürremata Návšteva starej dámy. 

 

Zobraziť celý článok

Mikulášska kvapka krvi

Dňa 9. decembra 2017 medzi 8:00 a 10:00 bude možné darvať krv priamo v kultúrnom dome v našej obci ....

Zobraziť celý článok

Deratizácia 5.10.2017 - 15.11.2017

Informácie o plánovanej deratizácii, ako aj s o povinnostiach s ňou súvisiacich pre fyzické osoby, nájdete v priloženom dokumente.

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok26. septembra 2017 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom ... 

Zobraziť celý článok