Výsledky volieb

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie ako aj kompletné výsledky volieb do orgánov TSK nájdete v priloženom dokumente.

Zobraziť celý článok

Pozvánka na divadelné predstavenie

Divadelný súbor HUGO pozýva všetkých na tragikomédiu od Friedricha
Dürremata Návšteva starej dámy. 

 

Zobraziť celý článok

Mikulášska kvapka krvi

Dňa 9. decembra 2017 medzi 8:00 a 10:00 bude možné darvať krv priamo v kultúrnom dome v našej obci ....

Zobraziť celý článok

Deratizácia 5.10.2017 - 15.11.2017

Informácie o plánovanej deratizácii, ako aj s o povinnostiach s ňou súvisiacich pre fyzické osoby, nájdete v priloženom dokumente.

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v utorok26. septembra 2017 o 16.00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom ... 

Zobraziť celý článok

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov ...

Zobraziť celý článok

Voľby do orgánov samosprávneho kraja

Obec Mikušovce v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia 04.11.2017 oznamuje elektronickú adresu pre doručovanie oznámení o delegovaní členov/náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: obecnyurad@mikusovce.sk

 

Zobraziť celý článok