51. Ročník spomienkových osláv – Gavlovičovo Pruské

51. Gavlovičovo Pruské
spomienkové slávnosti

20.-22. júl 2018

Zobraziť celý článok

HRAJKOFEST 2018

Rodičia v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OcÚ Mikušovce Vás srdečne pozývajú na verejnú akciu HRAJKOFEST, ktorá sa koná v sobotu 21.7.2018 od 14:00 hod. na futbalovom ihrisku v Mikušovciach.

Zobraziť celý článok

Deň otcov a MDD

Deň otcov spojený s oslavou MDD
v areáli ZŠ a MŠ Mikušovce

16. júna 2018 o 13:00 hod.

Zobraziť celý článok

AKTÍVNY OBČAN

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu na zasielanie projektov minirekonštrukcii v rámci aktivity AKTÍVNY OBČAN.

MAS Vršatec je zoskupením iniciatívnych ľudí zo samosprávy obcí, podnikateľov, občianskych združení a jednotlivcov, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje okolie, obec, územie. 

Do územia MAS Vršatec patria nasledovné obce: Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom, Zamarovce, Horné Srnie, Dulov, Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, Pruské, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Bohunice, Bolešov, Borčice, Slavnica, Kameničany, Sedmerovec a mestá Nemšová a Ilava.

Zobraziť celý článok

Valné zhromaždenie Komposesorátu Budjač 2018

Pozývame Vás na valné hromaždenie Komposesorátu Budjač - Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

Zobraziť celý článok

Valné zhromaždenie Urbáru Mikušovce 2018

Pozývame Vás na VZ Urbáru Mikušovce, ktoré sa uskutoční  dňa 23.02.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7.februára 2018

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 7. februára 2018 o 16:00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 6.december 2017

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 6. decembra 2017 o 16.30 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok