Deň otcov a MDD

Deň otcov spojený s oslavou MDD
v areáli ZŠ a MŠ Mikušovce

16. júna 2018 o 13:00 hod.

Zobraziť celý článok

AKTÍVNY OBČAN

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu na zasielanie projektov minirekonštrukcii v rámci aktivity AKTÍVNY OBČAN.

MAS Vršatec je zoskupením iniciatívnych ľudí zo samosprávy obcí, podnikateľov, občianskych združení a jednotlivcov, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje okolie, obec, územie. 

Do územia MAS Vršatec patria nasledovné obce: Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom, Zamarovce, Horné Srnie, Dulov, Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, Pruské, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Bohunice, Bolešov, Borčice, Slavnica, Kameničany, Sedmerovec a mestá Nemšová a Ilava.

Zobraziť celý článok

Valné zhromaždenie Komposesorátu Budjač 2018

Pozývame Vás na valné hromaždenie Komposesorátu Budjač - Pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

Zobraziť celý článok

Valné zhromaždenie Urbáru Mikušovce 2018

Pozývame Vás na VZ Urbáru Mikušovce, ktoré sa uskutoční  dňa 23.02.2018 (piatok) o 16.00 hod. v sále KD Mikušovce

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 7.februára 2018

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 7. februára 2018 o 16:00 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok

Verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva - 6.december 2017

Starosta obce a poslanci OZ Vás pozývajú na verejné zasadnutie, ktoré sa uskutoční v stredu – 6. decembra 2017 o 16.30 hod. v KD na I. poschodí s nasledovným programom:

Zobraziť celý článok

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Tuchyňa v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Tuchyni ... 

Zobraziť celý článok