Valné zhromaždenie - Komposesorát Budjač

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2014 o 16:00 hod. v sále KD Mikušovce (prezentácia 15.30 – 16.00)

Zobraziť celý článok

Daň z nehnuteľnosti, daň za psa

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorým v roku 2013 vznikla daňová povinnosť, t.z., že na území obce nehnuteľnosť kúpili, zdedili alebo iným spôsobom nadobudli ....

Zobraziť celý článok

Nezabudnite nahlásiť lekárovi zmenu svojej poisťovne!

Upozorňujeme občanov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2014, aby túto zmenu oznámili lekárovi, s ktorým má poistenec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zobraziť celý článok

Valné zhromaždenie - Komposesorát Koyš Mikušovce

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2013 o 17:00 hod. v sále KD Mikušovce č. 22

Zobraziť celý článok

Výmena preukazov ZŤP a ZŤP/s

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Zobraziť celý článok

Súťaž o NAJLEPŠIU DOMÁCU PÁLENKU

Obec Bohunice vyhlasuje súťaž o najlepšiu domácu pálenku v regióne MAS Vršatec.

Zobraziť celý článok

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja území.

Zobraziť celý článok

MUDr. Bortelová - čerpanie dovolenky

Detská lekárka MUDr. Bortelová oznamuje rodičom detí, že v dňoch 29.7.2013 až 2.8.2013 a v dňoch 19.8.2013 až 30.8.2013 nebude z dôvodu čerpania dovolenky ordinovať.

Zobraziť celý článok