Regionálna TV

Miestna akčná skupina Vršatec hľadá šikovných dobrovoľníkov, ktorí budú tvorcami novej regionálnej internetovej televízie ...

Zobraziť celý článok

Posledná výzva na predloženie projektu

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje úplne poslednú výzvu na zostatkové finančné zdroje pre opatrenie 3.2 A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A.

Zobraziť celý článok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2014 o 18. hod. v KD na I. poschodí

Zobraziť celý článok

Seminár - čerpanie eurofondov

Pozvánka na seminár a školenie „Nové programové obdobie 2014 - 2020 a možnosti čerpania pre konečných prijímateľov“

Zobraziť celý článok

Darujte krv

Oznamujeme darcom krvi a občanom, že darovať krv môžu každý štvrtok v NsP Ilava, n. o. od 08,00 do 11,00 h.

Zobraziť celý článok