Posledná výzva na predloženie projektu

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje úplne poslednú výzvu na zostatkové finančné zdroje pre opatrenie 3.2 A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – A.

Zobraziť celý článok

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2014 o 18. hod. v KD na I. poschodí

Zobraziť celý článok

Seminár - čerpanie eurofondov

Pozvánka na seminár a školenie „Nové programové obdobie 2014 - 2020 a možnosti čerpania pre konečných prijímateľov“

Zobraziť celý článok

Darujte krv

Oznamujeme darcom krvi a občanom, že darovať krv môžu každý štvrtok v NsP Ilava, n. o. od 08,00 do 11,00 h.

Zobraziť celý článok

Detská pohotovosť v Dubnici

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast (ďalej len LSPP pre deti a dorast) v Mestskej poliklinike Dubnica ....

Zobraziť celý článok

Trieďme odpad správne!

Čo patrí a čo nepatrí do vreca s plastami?

Zobraziť celý článok