Dni regionálnej kultúry a 47. ročník „Gavlovičovo Pruské"

Obec Pruské, Divadelný súbor HUGO v spolupráci s Považským osvetovým strediskom a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Pruské si Vás dovoľujú srdečne pozvať na Dni regionálnej kultúry a 47. ročník „Gavlovičovo Pruské", ktoré sa uskutočnia v dňoch 08. 08. 2014 - 10. 08. 2014 v obci Pruské ...

Zobraziť celý článok

Kurz spoločenských tancov

Kultúrna komisia v spolupráci s obecným úradom Mikušovce budú organizovať kurz spoločenských tancov ...

Zobraziť celý článok

Stretnutie s podnikateľmi

Pozvánka na stretnutie s MAS Vršatec v rámci podpory podnikateľov a možností čerpania z EÚ:

Máte chuť vo svojom okolí niečo zmeniť k lepšiemu, ale neviete ako? Chcete si v budúcnosti otvoriť prevádzku a potrebuje finančné prostriedky? Ste začínajúci podnikateľ a neviete, aké máte možnosti pri čerpaní zdrojov z Európskej Únie? Chcete byť informovaní o podstatných zmenách v rámci čerpania v období 2014-2020? Chystáte sa založiť si živnosť na území MAS Vršatec? ...

Zobraziť celý článok

MAS Vršatec

Naša obec aktívne spolupracuje s MAS Vršatec (www.masvrsatec.sk) organizujeme spoločne rôzne podujatia, napríklad letné kino alebo pozorovanie hviezd.

Pre záujemcov pripravila miestna akčná skupina Vršatec aj turistický portál (turista.masvrsatec.sk).

 

Zobraziť celý článok

Turnaj v malom fultbale

Minifutbalový klub FC Niva pozýva širokú verejnosť na 4. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale NIVA CUP, ktorý sa uskutoční dňa 5. júla 2014 (sobota) na ihrisku v Ľuborči.

Zobraziť celý článok

Zákaz vývozu odpadu

Oznamujeme občanom, že je prísny zákaz vývozu akýchkoľvek odpadov vrátane stavebných a biologicky rozložiteľných odpadov na skládku pod Stavom, alebo kdekoľvek na území obce.

 

Zobraziť celý článok

Dotazník MAS Vršatec

Oznamujeme občanom, že do domácností  budú roznesené dotazníky, ktoré budú slúžiť na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mikušovce na nasledujúce päť ročné obdobie, ktorý bude spracovávať MAS Vršatec.

Zobraziť celý článok

Vývoz komunálneho odpadu

Vývoz komunálneho odpadu v obci je každý NEPÁRNY PONDELOK - t. j. 2krát do mesiaca.

Zobraziť celý článok