Pozvanka-na-infoden-2013.jpg

Čo môžete realizovať?

 • rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 • prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné  investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení;  výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a športoviská, detský vlek, bobovú dráhu, prístavisko malých plavidiel, jazdiareň).
 • súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete a úpravy v rámci areálu.

Koľko môžete získať?

 • Max. výška dotácie je 80 000 Eur, čo je 50% oprávnených výdavkov. Príklad: Ak máte projekt na 90 000 Eur bez DPH, od MAS Vršatec môžete získať 45 000 Eur
 • DPH je neoprávnený výdavok
 • V rozpočte MAS Vršatec je ešte 270 000 Eur, teda dokopy 540 000 Eur investícia
 • Projekt musí mať minimálne 2 600 Eur /5 200 Eur celkový rozpočet/

Aké sú ďalšie potrebné informácie?

 • Nad 30 000 Eur, vrátane, je povinnosť žiadateľa vstúpiť do vestníka a uskutočniť verejné obstarávane
 • Projekt je možný financovať iba refundáciou /najskôr použiť vlastné prostriedky a potom si nechať preplatiť/
 • Projekt môže podať iba FO podnikateľ, ktorá podniká v oblasti cestovného ruchu /môže byť aj novozačínajúca/
 • Objekt, ktorý bude predmetom projektu sa musí nachádzať na území MAS Vršatec
 • Predmetom projektu nemôže byť chata v záhradkárskych osadách

POZOR! Táto jedinečná možnosť končí už tento rok! Tak neváhajte, nakontaktujte sa na kanceláriu MAS Vršatec a spoločne urobíme krásne projekty!

Tu nájdete text výzvy.

 

Hodnotenie článku

Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.

Fotogaléria k článku