Zmluva Wifi pre Teba

Dátum zverejnenia: 28.11.2019 Súbory na stiahnutie:   Zmluva o dodaní tovarov.pdf

NÁVRH VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Dátum zverejnenia: 28.11.2019 Súbory na stiahnutie:   návrh VZN dane a poplatky od r. 2020.doc

Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2020

Dátum zverejnenia: 28.11.2019 Súbory na stiahnutie:   plán KČ I.polrok 2020 Mikušovce.doc

Zmluva na odber pitnej vody č. d. 234

Dátum zverejnenia: 27.11.2019 Súbory na stiahnutie:   Znluva na pdber pitnej vody č. d. 234.pdf

Objednávka na dych. hudbu

Dátum zverejnenia: 25.11.2019 Súbory na stiahnutie:   CCF_000138.pdf

Zápis z VZ OZ č. 8 - 2019 a uznesenie

Dátum zverejnenia: 20.11.2019 Súbory na stiahnutie:   Zápisnica 8 - 2019.pdf