Opatrenie 2 zo dňa 19.05.2020

Dátum zverejnenia: 20.05.2020 Súbory na stiahnutie:   19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf

Opatrenie 3 zo dňa 19.05.2020

Dátum zverejnenia: 20.05.2020 Súbory na stiahnutie:   19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

Zmluva - Ekologické stavby

Dátum zverejnenia: 20.05.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000320.pdf

Zmluva MK-Waste, s. r. o.

Dátum zverejnenia: 18.05.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000317.pdf

Plán udržateľnej mobility TSK

Dátum zverejnenia: 18.05.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000318.pdf

Plán udrž. mob. TSK

Dátum zverejnenia: 18.05.2020 Súbory na stiahnutie:   zverejnenie informácie.doc