Objednávka na vyprac. energ. certifikátu

Dátum zverejnenia: 12.02.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000199.pdf

Dodávateľské faktúry za obdobie 10 - 12 2019

Dátum zverejnenia: 06.02.2020 Súbory na stiahnutie:   Došlé faktúry 10 - 12 2019.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 2/2019

Dátum zverejnenia: 06.02.2020 Súbory na stiahnutie:   zmluva DHZ.pdf

Zmluva o dod. pitnej vody

Dátum zverejnenia: 31.01.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000186.pdf

Objednávka - vitrína

Dátum zverejnenia: 28.01.2020 Súbory na stiahnutie:   CCF_000184.pdf

Poistná zmluva - poistenie majetku

Dátum zverejnenia: 27.01.2020 Súbory na stiahnutie:   poistná zmluva - poistenie majetku.pdf

Poistenie zodpovednosti za škodu

Dátum zverejnenia: 27.01.2020 Súbory na stiahnutie:   Poistná zmluva - zodpovednosť.pdf

Objednávka - chlórovanie obecného vodojemu

Dátum zverejnenia: 22.01.2020 Súbory na stiahnutie:   objednávka.pdf

Výzva CP - KS

Dátum zverejnenia: 21.01.2020 Súbory na stiahnutie:   Výzva Mikušovce.pdf